Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.